Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SmartyPaginate has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/judoclubdilbeek.be/httpdocs/libs/SmartyPaginate.class.php on line 29
Judoclub Dilbeek

Vrijwilligers

VZW Judoclub Dilbeek informeert haar vrijwilligers via dit document over hun rechten en plichten, overeenkomstig de wet op de vrijwilligers van 01/08/2006. Een administratief document (ref. vrijwilligers/bevestiging_info_2013) wordt ondertekend door de vrijwilligers als bewijs van kennisneming en bewaard door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

1. Sociale doelstelling

Uit Art 2, Sectie 1 van de Statuten, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 06/12/2012: "De vereniging heeft tot doel de beoefening van de judosport en de beoefening van de judosport te bevorderen volgens de richtlijnen verstrekt door de Vlaamse Judo Federatie. Zij mag eveneneens alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks deze doelen kunnen bevorden."

2. Juridisch statuut

Judoclub Dilbeek is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) met ondernemingsnummer 443.291.186. De hoofdzetel van de vereniging is gevestigd in de Keperenbergstraat 37B, 1701 Itterbeek.

3. Verzekeringen / Polis


4. Onkostenvergoeding

VZW Judoclub Dilbeek geeft de vrijwilligers, die rechtstreeks meewerken aan het sportieve gebeuren van de club en na beslissing van de RVB, mogelijk een onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten of een forfaitaire onkostenvergoeding. De vrijwilliger krijgt aan het begin van het kalenderjaar de keuze tussen één van beide systemen. Deze kunnen niet gecombineerd worden. Indien de vrijwilliger kiest voor de forfaitaire onkostenvergoedingen zal deze gevraagd worden een verklaring op eer te ondertekenen bevestigend dat de vrijwilliger:

5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art.458 van het strafwetboek:
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro)."
VZW Judoclub Dilbeek verwacht dat haar vrijwilligers de wet op de privacy respecteren.